Uusia menetelmiä kaivosalueiden automaattiseen ympäristötarkkailuun

Talvi on perinteisesti ympäristötarkkailuissa hiljaista aikaa, kun järvet ovat jäässä ja maaperä lumen peitossa. Kuluvana talvena olemme Mittausgurulla kuitenkin päässeet asentamaan kentälle perinteisten mittausten lisäksi myös täysin uusia mittalaitteita.

Olemme tänä talvena pilotoineet uusien IoT-laitteiden ja seurantamenetelmien käyttöä kaivosympäristössä lumisyvyyden, ilmanlaadun ja routasyvyyden seurantaan. Mittauksia on asennettu kahdelle eri kaivosalueelle Keski- ja Itä-Suomessa.

Lumisyvyys ja sen vaihtelu talven aikana on kaivosympäristössä arvokasta tietoa niin vesivarastojen, valuntaolosuhteiden, tulvariskin kuin kulkuväylien kunnossapidon kannalta. Pienikokoisia mittalaitteita voidaan helposti asentaa esim. eri maastotyyppeihin ja eri osiin tieverkostoa.

Routasyvyyden mittaus perustuu maaperän lämpötilaprofiilin määritykseen. Lämpötilaa mitataan esimerkiksi 2 metrin syvyyteen 5 tai 10 cm välein. Lämpötilan perusteella nähdään, kuinka syvälle routa maaperässä ulottuu. Tämä on tärkeä tieto esimerkiksi maanrakennustöiden, kriittisten rakenteiden ja vesienhallintatoimien suunnittelussa.

Ilmanlaadun seuranta on kaivoksilla keskeinen osa ilmaan kohdistuvien päästöjen ehkäisyä. Pienikokoisilla ja edullisilla IoT-mittalaitteilla automaattista seurantaa voidaan helposti laajentaa koko toiminta-alueelle. 15 minuutin välein tapahtuvasta mittauksesta pystytään helposti tunnistamaan ja jäljittämään, mistä toimenpiteistä pölyämistapahtumat ovat aiheutuneet.

Olosuhdekameroilla voidaan seurata esimerkiksi luonnonuoman tulva- ja jäätilanteita reaaliajassa myös kuvan perusteella. Kamerakuvaa voidaan hyödyntää myös mittauksen laadunvarmistuksessa esim. häiriötilanteiden selvittämisessä. Kuvat ovat tarkasteltavissa pilvipalvelussamme mittaustulosten rinnalla. Liiketunnistinta käyttämällä voidaan lisäksi saada arvokasta lisätietoa alueen eläimistä ja niiden käyttäytymisestä.

 

Ilmanlaatumittauksia ja olosuhdekameran kuvaa pääsee helposti tarkastelemaan pilvipalvelussamme.

IoT-mittausten käytössä kaivosympäristössä on huomioitava monia muuttujia. Toimintavarmuuden m. verkon kattavuus, pakkaskelien virrankulutus ja laitekotelon pölyn- ja iskunkestävyys voivat vaarantaa laitteiston toimintavarmuutta. Ammattilaisen tekemällä suunnittelulla ja oikeilla laitevalinnoilla saadaan haastavatkin mittaukset toimimaan luotettavasti.

Mittauksia toteutetaan osana “Ympäristötiedon integroitu hallinta modernissa kaivostoiminnassa“-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää mittaus- ja pilvipalveluistamme kokonaisvaltainen ympäristötarkkailujärjestelmä. Hankkeessa kehitetään ja testataan pohjoisissa kaivosolosuhteissa uutta mittaustekniikkaa, ohjelmistorajapintoja ja -työkaluja.

Hanke saa tukea EU:n kasvu- ja elpymisrahastosta osana vesialan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelmaa ja jatkuu vuoden 2024 loppuun asti. Lisätietoa: Sanni Eerikäinen, sanni.eerikainen@mittausguru.fi, 040 648 3300.