Käynnistämme ympäristötarkkailujärjestelmän kehityshankkeen

Iloisia uutisia!

Olemme käynnistäneet kehityshankkeen yhdessä Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen kanssa. Kokkolan ja Kaustisen seudulla toimivan Keliberin tavoitteena on olla ensimmäinen integroitu litiumhydroksidin tuottaja, joka valmistaa omasta louhitusta malmista akkulaatuista litiumhydroksidia sähköistyvän yhteiskunnan mahdollistamiseksi.

Ympäristötiedon integroitu hallinta modernissa kaivostoiminnassa“-hankkeen tavoitteena on kehittää mittaus- ja pilvipalveluistamme kokonaisvaltainen ympäristötarkkailujärjestelmä, joka vastaa erityisesti kaivoshankkeiden kasvaviin tulevaisuuden tarpeisiin niin Suomessa kuin maailmalla. Kun ympäristömittausten määrä, menetelmien moninaisuus ja seurannan kesto jatkuvasti kasvavat, tarvitaan parempia työkaluja myös mittausten luotettavuuden, tulkinnan ja raportoinnin tueksi. Hankkeessa kehitetään ja testataan pohjoisissa kaivosolosuhteissa uutta mittaustekniikkaa, ohjelmistorajapintoja ja raportointityökaluja. Kehityshankkeen avulla:

  • Tuomme teollisuuden käyttöön uusia ja kustannustehokkaita mittausratkaisuja
  • Helpotamme eri lähteistä kerätyn ympäristötiedon tulkintaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa
  • Vähennämme manuaalisen työn tarvetta ja kustannuksia mm. viranomaisille tehtävässä raportoinnissa

 

Hanke saa tukea EU:n elvytysrahastosta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

Lisätietoa hankkeesta antaa Sanni Eerikäinen, sanni.eerikainen@mittausguru.fi, 040 648 3300.