Virtaama

Purot, joet, putket ja kanavat

Virtaama on usein ensimmäinen parametri, jonka seuranta päivitetään manuaalisesta automaattiseksi. Luonnonolosuhteissa virtaaman vaihtelu on niin nopeaa ja vaikeasti ennakoitavissa, että jatkuvatoiminen mittaus on usein ainoa tapa saada tietoa todellisista virtausmääristä. Jos esimerkiksi teollisuusalueilla halutaan seurata purkuvesien aiheuttamaa kuormitusta ympäröiviin vesistöihin, ensin on selvitettävä purkuveden määrä.

Virtaaman mittaukseen on useita menetelmiä, jotka soveltuvat erilaisiin kohteisiin. Suunnittelemme ja valitsemme sopivimman aina yhdessä asiakkaan kanssa kohteesta saamiemme tietojen perusteella. Joskus oikean mittausmenetelmän määritys voi edellyttää myös kenttäkäyntiä paikan päällä.

Virtaamanmittauskaivo puroihin, ojiin ja putkilinjoihin

Mittauskaivo on toimintavarma mittaustapa ympärivuotiseen seurantaan mm. ojissa, kanavissa ja paineettomissa putkilinjoissa. Kaivon sisällä on V-pato ja pinnankorkeuden mittaus, joiden perusteella lasketaan kaivon läpi kulkeva virtaama. Kaivo mitoitetaan aina kohteen mukaan sopivaksi asennuspaikan virtausolosuhteille ja vaihteluvälille. Valmistamme kaivoja useassa eri koossa (halkaisijat D600 – D1600), joiden mittausalue kattaa virtaamat jopa 800 l/s asti – erillistilauksesta myös isompina. Kaivon yläpuolinen padotus ja riittävä pudotuskorkeus on huomioitava suunnittelussa.

 • Luotettava mittaus niin tulva-aikana, talviolosuhteissa kuin kuivinakin kuukausina
 • Kaivorunko ja patolevy mitoitetaan aina kohteeseen sopivaksi
 • Laatumittaukset (esim. pH, sähkönjohtavuus) helposti yhdistettävissä samaan kaivoon
 • Pitkäikäinen ja kestävä mittausratkaisu

Ultraäänimittaus vajaisiin ja täysiin putkiin

Toinen vaihtoehto luonnonuomiin ja vajaana virtaaviin putkilinjoihin on ultraääneen perustuva pinnankorkeuden ja virtausnopeuden mittaus. Mittaus soveltuu parhaiten esim. tienalitusrumpuihin, joissa uoman muoto ja virtausprofiili pysyvät tasaisena. Paikasta riippuen luotettava virtaamamittaus edellyttää usein paikalliskalibrointia manuaalimittauksen perusteella.

 • Kevyt ja huomaamaton asennus myös lyhytaikaiseen seurantaan
 • Mittaus ei edellytä padottamista tai isoja mittausrakenteita
 • Haastavissa paikoissa voidaan käyttää myös yläpuolelle asennettavaa tutka-anturia

Purkautumiskäyrä suuriin uomiin ja jokiin

 • Soveltuu paikkoihin, joissa virtaama korreloi suoraan uoman pinnankorkeuden kanssa
 • Laitteistona vain pinnankorkeuden mittaus, joka on kustannustehokas ja kestävä
 • Purkautumiskäyrän määritys vaatii useita manuaalimittauksia eri virtausolosuhteissa
 • Mittauspaikka valittava huolellisesti, jotta mittauksesta saadaan luotettava

Ultraäänimittaus täysiin ja paineputkiin

 • Clamp-on putken pinnalle asennettava ultraäänianturi
 • Luotettava ja huoltovapaa mittaus
 • Soveltuu eri putkikooille ja -materiaaleille (D25 – D2500)
 • Erillisrakenteiden avulla sovellettavissa myös vajaan putken virtauskohteissa

Tutustu mittausasemiin