Maaperä

Reaaliaikaista tietoa maaperän olosuhteista

Maaperän olosuhteita ja liikkeitä on usein työlästä, hidasta ja kallista seurata manuaalisesti. Jatkuvatoimisen monitoroinnin avulla seurannasta tehdään nopeaa, ja merkittävistä tapahtumista saadaan heti tieto hälytysten avulla. Maaperästä voidaan mitata mm. pohjavesiä, maaperän liikkeitä, siirtymiä ja kallistumia, routatilannetta sekä maaperän kasvuolosuhteita.

Huokosvedenpaine

 • Huokosvedenpaine vaikuttaa mm. rakenteiden kantavuuteen, patojen stabiliteettiin, painumaan, routimiseen ja salaojituksiin. Jatkuvatoimisella monitoroinnilla tieto huokospaineen muutoksesta saadaan heti.
 • Huokosvedenpaineen mittaus tehdään pietsometrillä, joka mittaa pistemäistä painetta valitulla asennussyvyydellä. Mittauksia voidaan käyttää sekä lyhytaikaiseen että pysyvään seurantaan.
 • Käytämme markkinajohtaja RST Instrumentsin Kanadassa valmistettuja antureita, jotka toimivat luotettavasti myös pohjoisissa olosuhteissa. Anturimalleja ja asennusmenetelmiä on useita eri tarpeisiin – kysy asiantuntijaltamme lisää!

Lämpötilaprofiilin mittaus - pysy ajan tasalla routatilanteesta

 • Routatilannetta eri rakenteissa voidaan seurata vertikaalisella lämpötilaprofiilin mittauksella. Jatkuvatoimisella mittauksella saadaan kattava kuva olosuhteiden vaihtelusta ja muutosnopeudesta talven aikana.
 • Mittaus perustuu termistoreihin, jotka mittaavat lämpötilaa esimerkiksi metrin matkalta 5 cm välein. Mittaussyvyys ja -tiheys suunnitellaan ja valitaan kohteen ja tarpeiden mukaan.
 • Lämpötilaprofiilin mittaus voidaan asentaa esimerkiksi tierakenteeseen, suo- tai metsämaahan tai patoon.

 

Siirtymät, kallistumat ja painumat

 • Maaperän liikkeitä voidaan jatkuvatoimisilla mittauksilla seurata reaaliajassa etänä ja automaattihälytyksin. Näin voidaan varmistua rakenteen stabiilisuudesta eri kerroksissa.
 • Siirtymien ja kallistumien seuranta tapahtuu inklinometreillä, jotka mittaavat vaakasuuntaisia siirtymiä maaperän eri kerroksissa. Inklinometri asennetaan maahan painettuun tai porattuun inklinometriputkeen.
 • Painumien seurantaan on käytettävissä sekä GNSS-mittauksia että vaakasuuntaisia inklinometrejä. Sopiva mittausmenetelmä riippuu aina kohteesta ja mittaustarpeesta – asiantuntijamme auttavat suunnittelussa eteenpäin!

Maaperän olosuhteet

 • Maanpinnasta voidaan mitata mm. kasvuolosuhteisiin vaikuttavaa lämpötilaa, kosteutta ja sähkönjohtavuutta. Mittauksia pystytään asentamaan eri syvyyksille esim. pellolle, turvesuolle tai metsämaalle.
 • Mittauksiin voidaan käyttää langattomia tai langallisia antureita, jotka lähettävät mittausdatan automaattisesti pilvipalveluumme paikallisen tukiaseman kautta. Autamme valitsemaan kohteeseen sopivan mittauskokonaisuuden.
 • Moderneilla IoT-laitteilla mittaukset onnistuvat helposti ja edullisesti – kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Seuraa tuloksia kätevästi suoraan selaimesta

 • Reaaliaikaiset tulokset
 • Asemien historiatiedot
 • Dynaamiset kuvaajat
 • Eri pisteiden ja parametrien vertailu
 • Manuaali- ja laboratoriomittausten tuonti
 • Vienti exceliin
 • Asemat kartalla
 • Lokimerkinnät
 • Automaattihälytykset