Mittausguru Oy

Jatkuvatoimisten ympäristömittausten asiantuntija

Jotta voimme suojella ja parantaa ympäristömme tilaa, ensin tarvitsemme siitä tietoa. Eikä mitä tahansa tietoa, vaan ajallisesti kattavaa ja laadukasta tietoa. Jatkuvatoimisten mittausten toteutus luotettavasti ja kustannustehokkaasti voi kuitenkin joskus olla haastavaa. Tämän ratkaisemiseksi perustimme Mittausguru Oy:n.

Tarina

Mittausguru Oy syntyi intohimosta jatkuvatoimiseen ympäristömittaukseen. Tarjoamme asiakkaillemme nykyaikaisia, helppokäyttöisiä ja skaalautuvia ympäristömittausratkaisuja sekä niihin liittyviä palveluita. Haluamme, että mahdollisimman moni pääsee jatkuvatoimisten ympäristömittausten avulla rakentamaan vankempaa tietopohjaa ympäristön tilasta sen suojelemiseksi.

Emme edusta yksittäisiä laitevalmistajia, vaan etsimme aina parhaiten asiakkaan tarpeisiin sopivan ratkaisun. Jaamme avoimesti omia kokemuksiamme uusista mittaustekniikoista sekä niiden vahvuuksista ja heikkouksista.

 

Arvojamme ovat:

Vastuullisuus: mittausratkaisumme ovat keskeisessä roolissa ympäristöhaasteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Kiinnitämme erityistä huomiota vastuullisuuteen myös omassa toiminnassamme.

Edelläkävijyys: luotettavat mittaustulokset ja nykyaikaisimmat mittausratkaisut mahdollistavat asiakasprojektien onnistumisen. Mittausratkaisut ja -palvelut ovat helposti saatavissa kauttamme.

Avoimuus: jaamme mielellämme jatkuvatoimiseen ympäristömittaukseen ja toimintaamme liittyvää tietoa. Avoimuus ja luotettavuus rohkaisevat uusia käyttäjiä palveluidemme pariin. Osallistumme aktiivisesti alan eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin.


Vastuullisuus

Työmme keskeinen tavoite on auttaa asiakkaitamme tekemään luotettavaan tietoon perustuvia päätöksiä, joilla suojellaan ympäristöä ja käytetään luonnonvaroja kestävästi ja vastuullisesti. Huomioimme vastuullisuuden omassakin toiminnassamme ja edellytämme sitä myös toimittajiltamme. Suosimme mm. komponenttivalinnoissa eurooppalaisia toimittajia, joiden toiminta noudattaa EU-lainsäädäntöä.

 

Miksi jatkuvatoiminen mittaus?
  • Ajallisesti kattava tietopohja on edellytys ympäristön tilan tuntemiselle
  • Automaattisilla mittauksilla muutokset huomataan reaaliajassa
  • Kustannustehokas tapa seurata ympäristöä kaukaisissakin kohteissa

Vaikuttavuus ja sidosryhmät

Haluamme edistää jatkuvatoimisten mittausten valtavirtaistumista ympäristön seurannassa valtakunnallisesti. Osallistumme alan eri foorumeihin ja pyrimme aktiiviseen vuorovaikutukseen julkishallinnon, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa.

Toimimme eri yhteistyöverkostoissa myös muiden alan yritysten kanssa. Olemme mm. kaivosalan yritysverkosto Mining Finlandin ja vesialan yhdistyksen Finnish Water Forumin jäsen. Uskomme yritysten välisen aktiivisen vuoropuhelun hyödyttävän koko ympäristömittausalan kehitystä.

Yhteistyötä ja tavoitteita
  • Laadukkaampaa ympäristötietoa kaikkien saataville
  • Aktiivinen yhteistyö alan viranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen kanssa
  • Ensisijainen toiminta-alue Suomessa