Veden pinnankorkeus

Pinnankorkeusmittaukset eri tarpeisiin

Pinnankorkeuden mittaus voidaan nykytekniikalla automatisoida helposti ja kustannustehokkaasti. Paineeseen perustuva mittaus on pitkäikäinen, tarkka ja toimii luotettavasti haastavissakin olosuhteissa.

Luotettavaa tietoa pinta- ja pohjavesistä

Pinnankorkeuden mittauksesta saadaan luotettavaa tietoa hydrologisista olosuhteista ja vesitilanteesta eri kohteissa. Tyypillisiä pinnankorkeuden mittauskohteita ovat mm. pohjavesiputket, joissa pinnankorkeus kuvaa pohjavesivarannon määrää ja sen vaihtelua.

Myös järvien, lampien ja erilaisten vesialtaiden pinnankorkeus on tärkeä tieto mm. tulvariskien hallinnassa, vesistöjen säännöstelyssä, vedenotossa, ekologisen tilan seurannassa ja patoturvallisuudessa.

Pinnankorkeusmittaukselle on käytettävissä useita eri asennustapoja, joista sopivin valitaan aina kohteen tietojen perusteella. Tyypillisiä asennuksia ovat mm. alaslaskuputket ja mittauslautat. Mittaus voidaan tarkkuus-GPS:än avulla kalibroida myös eri korkeusjärjestelmiin kuten N60- tai N2000-korkoon.

Seuraa tuloksia kätevästi suoraan selaimessa

  • Reaaliaikaiset tulokset
  • Asemien historiatiedot
  • Dynaamiset kuvaajat
  • Eri pisteiden ja parametrien vertailu
  • Manuaali- ja laboratoriomittausten tuonti
  • Kuvaajien tulostus
  • Vienti exceliin
  • Asemat kartalla
  • Lokimerkinnät
  • Automaattihälytykset

Tarjoamme pinnankorkeusmittaukset myös kokonaispalveluna - ota yhteyttä myynti@mittausguru.fi

Tutustu mittausasemiin