Orijärven kaivosalueen virtaamamittaukset, Envineer Oy

KAJAK-hankkeessa selvitetään suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskejä. Hankkeen tavoitteena on saada vanhojen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskit kestävästi hallintaan.

Orijärven kaivos on ensimmäinen merkittävä kuparikaivos Suomessa. Alueella oli kaivostoimintaa vuodesta 1758 vuoteen 1955 asti. Osana KAJAK-hanketta selvitetään alueen hydrologisia olosuhteita ja kunnostustarvetta.

Selvitystyön tueksi alueella tehdään kattavaa virtaamaseurantaa jatkuvatoimisilla mittauksilla. Mittausguru toteuttaa mittaukset kokonaispalveluna virtaamamittauskaivojen, ultraäänimittausten ja pinnankorkeusmittausten avulla.

Selvitystyön toteuttajana toimii Envineer Oy ja hankkeesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.