SYKE Proftest kenttämittausvertailu 13.10.2022

Tehokkaat ympäristönsuojelutoimet perustuvat tutkittuun tietoon – ja tutkittu tieto luotettaviin mittauksiin.

Mittausguru osallistui 13.10.2022 Tampereella Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) järjestämään luonnonvesien kenttämittausvertailuun. Kenttäosuudessa pääsimme vertaamaan meidän jatkuvatoimisia pH-, sähkönjohtavuus-, lämpötila-, sameus- ja happimittauksia järjestäjän YSI-antureilla tehtäviin mittauksiin. Kenttäosuuden jälkeisessä seminaarissa käytiin läpi useita eri työkaluja liittyen mittausten laadunvarmistukseen, kalibrointiin ja epävarmuuden määritykseen.

Mittausten laadunvarmistus on keskeinen osa toimintaamme niin kentällä kuin tuotekehityksessä. Käytäntöjen yhtenäistämiseksi myös kansallinen koordinaatio ja vuoropuhelu eri toimijoiden välillä on tärkeää.