Olemme mukana Suomen vesisektorin yhteistarjoamassa

Vesivarojen hallinta ja vesiosaaminen ovat Suomessa korkealla tasolla, ja Suomi on kärkimaita kaikissa ympäristön tilaa, vedenlaatua ja kestävää kehitystä mittaavissa tilastoissa. Tämä on seurausta onnistuneesta yhteistyöstä niin viranomaisten, yritysten, tutkimuksen kuin koulutuksenkin saralla.

Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Savon ELY-keskus, Business Finland, Suomen vesifoorumi sekä alueelliset vesiklusterit kokosivat koko vesialan osaamisen yhteen julkaisuun. Julkaisun avulla Suomen vesiosaamisesta viestitään kansainvälisesti mm. Team Finland -verkoston kautta. Mittausguru on julkaisussa mukana osiossa “Water in Industrial Use and Mining”.