Vedenlaadun ja virtaaman mittaukset, SSAB Europe

Mittausguru toteutti SSAB Europe Oy Raahen tehtaalle jatkuvatoimisia mittauspalveluita pH:n ja virtaaman seurantaan luonnonuoma- ja hulevesikohteissa vuoden 2022 aikana. Palveluun sisältyi mittauslaitteisto, asennus- ja siirtotöitä sekä pilvipalvelu mittaustulosten seurantaan.